HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Kennisgeving incidentele festiviteit  |  Klaverlaan 33

Klaverlaan 33

Dit item is verlopen op 03-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

kennisneming incidentele festiviteit  van 19.00 tot 24.00 uur en een verleende ontheffing geluid van 19.00 tot 23.00 uur op 14 juni 2019 aan Lawntennisvereniging Irminloo.

Publicatiedatum: 22-05-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 14-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852XP
Einde bezwaartermijn: 25-06-2019