HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Kerklaan ongenummerd (nabij nummer 9)

Kerklaan ongenummerd (nabij nummer 9)

Dit item is verlopen op 16-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De gemeente heeft positief gereageerd op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.

Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851JV