HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Kerkdennen ongenummerd (achter huisnummers 52 t/m 64)

Kerkdennen ongenummerd (achter huisnummers 52 t/m 64)

Dit item is verlopen op 24-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het kappen van 2 zomereiken en 1 beuk.

Publicatiedatum: 13-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvraag inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851BB