HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Rectificatie  |  Kennisgeving anterieure overeenkomst “Herontwikkeling Oranjepark”

Kennisgeving anterieure overeenkomst “Herontwikkeling Oranjepark”

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Rectificatie op de publicatie van 29 januari 2020. De Anna van Saksenlaan is aangepast naar De Prinsenhof.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo maken ingevolge artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 6.2, lid 12 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 19 december 2019 de overeenkomst “Anterieure overeenkomst herontwikkeling Oranjepark”, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan met exploitant.

De overeenkomst heeft betrekking op een opnieuw te ontwikkelen gebied, gelegen aan de Julianalaan en Oranjepark en omsloten door Wilhelminalaan, Prinsesselaan, Sparrenlaan, Dennenlaan, Constantijnlaan en tot De Prinsenhof. De ontwikkeling maakt onderdeel uit van het Masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 29 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Ermelo.

Publicatiedatum: 12-02-2020
Soort bekendmaking: Rectificatie
Toelichting:

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Heeft u interesse in een woning in het Oranjepark? Ga voor informatie naar de site www.oranjepark-ermelo.nl en vul het contactformulier in.

Verzenddatum: 29-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 11-03-2020