HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Kennisgeving aanwijzing toezichthouders bijstandsdomein

Kennisgeving aanwijzing toezichthouders bijstandsdomein

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo maakt bekend dat de directeur domein sociaal van Meerinzicht op 28 februari 2020 in mandaat - gelet op artikel 76a Participatiewet (Pw), artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) - heeft besloten om de adviseurs belast met het toezicht binnen het sociaal domein, werkzaam bij Domein Sociaal van Meerinzicht en de medewerker handhaving II / de medewerker handhaving en toezicht, werkzaam bij Domein Sociaal van Meerinzicht, aan te wijzen als toezichthouder voor de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), daaronder mede begrepen alle materieel daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur, ministeriƫle regelingen, verordeningen en beleidsregels.

Dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na deze bekendmaking in werking.

Publicatiedatum: 04-03-2020
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo