HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Kadernota 2021

Kadernota 2021

Dit item is verlopen op 08-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2021 Ermelo vervaardigd en aangeboden aan de raad. De Kadernota 2021 dient ter voorbereiding van de Programmabegroting 2021-2024, die naar verwachting eind september 2020 aan de raad zal worden aangeboden.

Deze Kadernota 2021 Ermelo schetst de meest actuele financiële positie van de gemeente Ermelo. Daarnaast wordt het financiële meerjarige perspectief weergegeven. Ten slotte zijn de financieel-technische uitgangspunten voor 2021 verwoord. Naast de financiën wordt in deze kadernota ook aangegeven wat het college voornemens is in 2021 uit te voeren. Daarnaast is een Uitvoeringsprogramma 2020-2022 opgenomen.

De raad van de gemeente Ermelo dient deze Kadernota 2021 Ermelo vast te stellen en kan daarbij haar kaders en wensen meegeven aan het college.

Publicatiedatum: 27-05-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

U kunt deze Kadernota 2021 Ermelo vanaf 25 mei inzien. De Kadernota 2021 Ermelo is gepubliceerd op www.ermelo.nl/kadernota2021.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo