HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Kadernota 2020

Kadernota 2020

Dit item is verlopen op 24-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2020 vervaardigd en aangeboden aan de raad. De Kadernota 2020 dient ter voorbereiding van de Programmabegroting 2020-2023, die naar verwachting begin oktober 2019 aan de raad zal worden aangeboden.

Deze Kadernota 2020 schetst de meest actuele financiƫle positie van de gemeente Ermelo. Daarnaast wordt het financiƫle meerjarige perspectief weergegeven. Ten slotte zijn de financieel-technische uitgangspunten voor 2020 verwoord.

De raad van de gemeente Ermelo dient deze Kadernota 2020 vast te stellen en kan daarbij haar kaders en wensen meegeven aan het college. 

Publicatiedatum: 12-06-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

U kunt deze Kadernota 2020 vanaf heden inzien. De Kadernota 2020 is gepubliceerd op www.ermelo.nl/financien.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo