HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Melding sloop/asbest  |  Jhr.Dr. C.J. Sandbergweg 47

Jhr.Dr. C.J. Sandbergweg 47

Dit item is verlopen op 21-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het verwijderen van asbest en het slopen van boerderijwoningen, 2 schuren en een stal.

Publicatiedatum: 10-07-2019
Soort bekendmaking: Meldingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PT