HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 47

Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 47

Dit item is verlopen op 19-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De gemeente heeft positief gereageerd op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen en een schuur.

Publicatiedatum: 07-11-2018
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PT