HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 47 en 49

Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 47 en 49

Dit item is verlopen op 22-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het bouwen van 2 woningen met schuur (wijziging op reeds verleende vergunning). 

Publicatiedatum: 11-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PT