HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, intrekken aanvraag (op verzoek aanvrager)  |  Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 40

Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 40

Dit item is verlopen op 22-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het vergroten van de veldschuur en het plaatsen van een overkapping aan de koeienstal.

Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PV