HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 40

Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 40

Dit item is verlopen op 22-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het uitbreiden van een veldschuur.

Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PV