HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 40

Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 40

Dit item is verlopen op 01-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het vergroten van de veldschuur en het plaatsen van een overkapping aan de koeienstal.

Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvraag inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PV40