HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019

Dit item is verlopen op 08-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2019 opgesteld en inmiddels aangeboden aan de raad.

De Jaarstukken 2019 zijn bestemd voor de raad en worden ook als zodanig door de raad vastgesteld.

U kunt deze Jaarstukken 2019 vanaf heden inzien. De Jaarstukken 2019 zijn gepubliceerd op www.ermelo.nl/jaarstukken2019.

Publicatiedatum: 27-05-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

De agendacommissie bepaalt wanneer de raad de jaarstukken zal bespreken en vaststellen. Naar verwachting zal de behandeling plaatsvinden door de raad tijdens de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende tafels op respectievelijk 10 juni, 24 juni en 8 juli 2020.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo