HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2018

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2018 opgesteld en inmiddels aangeboden aan de raad. De Jaarstukken 2018 zijn bestemd voor de raad en worden ook als zodanig door de raad vastgesteld.

U kunt deze Jaarstukken 2018 vanaf heden inzien. De Jaarstukken 2018 zijn gepubliceerd op www.ermelo.nl/financien.

 

Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

De agendacommissie bepaalt wanneer de raad de jaarstukken zal bespreken en vaststellen. Naar verwachting zal de behandeling door de commissie Bestuur & Middelen plaatsvinden op 27 juni 2019. De behandeling door de raad zal naar verwachting plaatsvinden op 4 of 11 juli 2018 (besluitvormend).

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo