HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2020

Huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2020

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 22 januari 2020 besloten heeft tot vaststelling van de huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2020. De verordening treed in werking per 1 maart 2020 en ligt ter inzage op het gemeentehuis van Ermelo en is gepubliceerd op www.ermelo.nl/verordeningen. De voorgaande huisvestingsverordening gemeente Ermelo vervalt per 1 maart 2020.

Publicatiedatum: 26-02-2020
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo