HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verordeningen en reglementen  |  Huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2019

Huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2019

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 9 mei 2019 besloten heeft tot vaststelling van de Huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2019. De verordening treedt per 1 juli 2019 in werking. De Huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2015 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening gemeente Ermelo 2019.

Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: Verordeningen en Reglementen