HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Horsterweg ongenummerd (t.h.v. Van den Berghlaan)

Horsterweg ongenummerd (t.h.v. Van den Berghlaan)

Dit item is verlopen op 19-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het kappen van een beuk.

Publicatiedatum: 08-01-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21. 

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853KP