HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Horsterweg ongenummerd (nabij 147-14)

Horsterweg ongenummerd (nabij 147-14)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het kappen van een eik.

Publicatiedatum: 17-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken via (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853JB