HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Henriëtte van Heemstralaan ongenummerd

Henriëtte van Heemstralaan ongenummerd

Dit item is verlopen op 02-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het kappen van vijf bomen en het afzetten van twee bomen (tussen de groenstrook tegenover nr. 5 en de Putterweg in).

Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851WB