HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, intrekken aanvraag (op verzoek aanvrager)  |  Henriëtte van Heemstralaan 2

Henriëtte van Heemstralaan 2

Dit item is verlopen op 03-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het verlengen van de termijn voor het plaatsen van de bestaande units. 

Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851WB