HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Hazelaarlaan 19 (ter hoogte van Forsythialaan 23)

Hazelaarlaan 19 (ter hoogte van Forsythialaan 23)

Dit item is verlopen op 27-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om naast Hazelaarlaan 19 (ter hoogte van Forsythialaan 23), 2 parkeerplaatsen in te stellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaatsen wordt aangeduid door middel van het bord E4 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het besluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u een afspraak maken of het verkeersbesluit raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Publicatiedatum: 15-04-2020
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaande op de dag na verzending van dit besluit, beroep instellen bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 15-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852JG
Einde bezwaartermijn: 27-05-2020