HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Harderwijkerweg ongenummerd (nabij nummer 153)

Harderwijkerweg ongenummerd (nabij nummer 153)

Dit item is verlopen op 29-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het plaatsen van lichtmastreclame.

Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AB