HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Harderwijkerweg ongenummerd (achter nummer 203A)

Harderwijkerweg ongenummerd (achter nummer 203A)

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een verzoek vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van werkunits, is in behandeling.

Publicatiedatum: 09-01-2019
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AC