HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Harderwijkerweg 55

Harderwijkerweg 55

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

voor het kappen van 1 acacia, 1 grove den en 1 inlandse eik.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AB