HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Harderwijkerweg 183

Harderwijkerweg 183

Dit item is verlopen op 19-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een verzoek vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed & breakfast in een woning, is in behandeling

Publicatiedatum: 07-11-2018
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AC