HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Dit item is verlopen op 22-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo maakt bekend dat op 2 december 2019 - nadat de gemeenteraad van Ermelo daarvoor toestemming heeft verleend - de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht is vastgesteld. Nadat alle deelnemende colleges deze wijziging hebben vastgesteld, zal de gewijzigde regeling in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Publicatiedatum: 11-12-2019
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo