HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing Winkeltijdenwet, verleend  |  Garsteland 2

Garsteland 2

Dit item is verlopen op 03-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend aan Coop Garsteland Ermelo voor openstelling van de winkel op diverse feestdagen van 10.00 tot 19.00 uur. Tevens is ontheffing voor Eerste Pinksterdag en voor 10 zondagen in de zomerperiode 2019 geweigerd.

Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 14-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851MJ
Einde bezwaartermijn: 28-03-2019