HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Garderenseweg ongenummerd (nabij nummer 370)

Garderenseweg ongenummerd (nabij nummer 370)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het kappen van een zomereik.

Publicatiedatum: 24-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken. Bel hiervoor naar (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NM