Garderenseweg 79

Dit item is verlopen op 14-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het bouwen van een woning en het afwijken van het bestemmingsplan. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met de bouw van een woning.

Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het de afdeling Publiekszaken. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon (0341) 56 72 32.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NE