HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Fokko Kortlanglaan 132

Fokko Kortlanglaan 132

Dit item is verlopen op 11-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat - ten behoeve van de realisatie van een nieuwbouwproject – nabij Fokko Kortlanglaan 132 de nieuwe naam “Loohof” is toegekend.

Publicatiedatum: 30-10-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ing. D. Karssen, via telefoonnummer (085) 110 82 47.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hierbij merken wij op, dat het indienen van een bezwaarschrift ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit de werking daarvan niet schorst. Hiertoe kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Voor de goede orde wijzen wij erop, dat het voor de ontvankelijkheid van een schorsingsverzoek noodzakelijk is, dat een bezwaarschrift als bovenbedoeld is ingediend.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852
Einde bezwaartermijn: 11-12-2019