HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Kennisgeving betoging  |  Fokko Kortlanglaan 116

Fokko Kortlanglaan 116

Dit item is verlopen op 09-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

er is een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor een demonstratie op vrijdag 30 augustus 2019, van 12:00 tot 15:00 uur, bij eendenslachterij Tomassen Duck-To.

Publicatiedatum: 28-08-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 22-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853KH
Einde bezwaartermijn: 03-10-2019