HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Fokko Kortlanglaan 101

Fokko Kortlanglaan 101

Dit item is verlopen op 07-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleende Drank- en Horecavergunning voor het horecabedrijf V.O.F. De Hanenburg.

Publicatiedatum: 26-06-2019
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 19-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853KE
Einde bezwaartermijn: 31-07-2019