HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, geweigerd  |  Floraweg 5

Floraweg 5

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het kappen van een grove den.

Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Verzenddatum: 01-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852XM5
Einde bezwaartermijn: 12-08-2020