HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning Milieu Neutrale Wijziging, besluit verstuurd  |  Firma Kamphorst, Rodeschuurderwegje 26

Firma Kamphorst, Rodeschuurderwegje 26

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

besluit verstuurd voor een omgevingsvergunning, onderdeel milieuneutraal wijzigen, voor het wijzigen van de inrichting.

Publicatiedatum: 29-01-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LS