HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Financiële stukken Regio Noord-Veluwe 'in liquidatie'

Financiële stukken Regio Noord-Veluwe 'in liquidatie'

Dit item is verlopen op 25-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe ‘in liquidatie’ maakt bekend dat de ontwerpjaarrekening 2018, tevens liquidatierekening, van Regio Noord-Veluwe gereed is.
Het stuk wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe ‘in liquidatie’ op 14 oktober 2019.

De jaarrekening is te raadplegen via de website van de gemeente Nunspeet.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de heer J.M. Voskuil, gemeente Putten, e-mail: jvoskuil@putten.nl.

Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo