HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Fazantlaan 14

Fazantlaan 14

Dit item is verlopen op 18-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het organiseren van de Ermelose Paarden Tweedaagse (paardentoertocht) op vaste ruiterpadenroutes over de Ermelose Heide, het Leuvenumse Bos en de nabije omgeving op 31 augustus en 1 september 2019 van 09:00 uur tot 16;00 uur.

Publicatiedatum: 07-08-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of college van burgemeester en wethouder , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 30-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AM14
Einde bezwaartermijn: 10-09-2019