HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Toekennen huisnummer  |  Enkcerkamp 13

Enkcerkamp 13

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het intrekken van huisnummer Enkerkamp 31 en het toekennen van huisnummer Enckerkamp 31 a t/m f.

Publicatiedatum: 29-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853HK31
Einde bezwaartermijn: 03-09-2020