HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Eigen bijdrageregeling Wmo 2019

Eigen bijdrageregeling Wmo 2019

Dit item is verlopen op 27-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De eigen bijdrageregeling Wmo verandert per 1 januari 2019. Een eigen bijdrage is nu nog inkomensafhankelijk. Vanaf 1 januari 2019 wordt dat € 17,50 per 4 weken. U betaalt deze eigen bijdrage vanaf 2019 voor: hulp bij huishouden, woonvoorzieningen, begeleiding individueel, dagbesteding en vervoersvoorzieningen (niet voor Viavé). Geen eigen bijdrage is verschuldigd voor rolstoelen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor inwoners met een inkomen op of onder het minimumloon of de hoogte van de AOW-uitkering geen eigen bijdrage te vragen. Bovendien geldt voor iedereen die dagbesteding heeft dat er ook geen eigen bijdrage van toepassing is.

Publicatiedatum: 16-01-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Dit besluit ligt gedurende 6 weken ter visie. U kunt het collegevoorstel met bijlagen inzien in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 2, Ermelo. Schriftelijke reacties kunnen het college aanleiding geven hun besluit te herzien. 

Informatie kunt u vragen bij de heer G. van Manen, telefoon (085) 11 08 867 (niet aanwezig op vrijdagmiddag).

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo