HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  Drieërweg ongenummerd (tussen Champignonlaan en Varenlaan)

Drieërweg ongenummerd (tussen Champignonlaan en Varenlaan)

Dit item is verlopen op 22-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het kappen van 2 zomereiken.

Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852ZV, 3852ZX, 3852GJ, 3852GK