HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, intrekken aanvraag (op verzoek aanvrager)  |  Dokter van Dalelaan 66-68 en Stationstraat 124

Dokter van Dalelaan 66-68 en Stationstraat 124

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het tijdelijk plaatsen van vlaggenmasten met frame.

Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851JD, 3851NL