HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend  |  Dokter Holtropstraat 136A, 136B, 136C, 136D, 136EE, 136F, 138A, 138B, 138C, 138D, 138E, 138F, 138G, 138H, 138K, 138L, 138M en 138N

Dokter Holtropstraat 136A, 136B, 136C, 136D, 136EE, 136F, 138A, 138B, 138C, 138D, 138E, 138F, 138G, 138H, 138K, 138L, 138M en 138N

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het bouwen van appartementen, het intrekken van de huisnummers Dokter Holtropstraat 136, 138, 138A, 138B en 138C en Schoolpad 3 en het toekennen van de huisnummers Dokter Holtropstraat 136A, 136B, 136C, 136D, 136E, 136F, 138A, 138B, 138C, 138D, 138E, 138F, 138G, 138H, 138K, 138L, 138M en 138N.

Publicatiedatum: 11-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Verzenddatum: 05-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851JE, 3851JM
Einde bezwaartermijn: 16-04-2020