HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing sluitingstijden, verleend  |  Diverse horecagelegenheden

Diverse horecagelegenheden

Dit item is verlopen op 01-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend aan diverse horecagelegenheden in Ermelo betreffende verschillende data in 2020.

Publicatiedatum: 19-02-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 12-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NA
Einde bezwaartermijn: 25-03-2020