HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing sluitingstijden, verleend  |  Diverse horecabedrijven, Stationsstraat 13

Diverse horecabedrijven, Stationsstraat 13

Dit item is verlopen op 15-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend, volgens artikel 2:29 van de APV, aan diverse horecabedrijven voor diverse data in de periode april tot en met december 2019, Stationsstraat 13.

Publicatiedatum: 03-04-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 26-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NA
Einde bezwaartermijn: 07-05-2019