HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Diverse bestemmingsplannen

Diverse bestemmingsplannen

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Vooraankondiging bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen heeft om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden.

 • Bestemmingsplan Hessenmeer 50
  Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 1 woning met toepassing van het functieveranderingsbeleid.
   
 • Bestemmingsplan Buitenbrinkweg 65
  Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 2 woningen met toepassing van het functieveranderingsbeleid.
   
 • Bestemmingsplan Meeboerserf, perceel K1830
  Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 2 woon- werkgebouwen. De agrarische bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming bedrijf.
   
 • Bestemmingsplan Watervalweg 121
  Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 2 woningen met toepassing van het functieveranderingsbeleid.
Publicatiedatum: 08-07-2020
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Er liggen nu nog geen stukken over deze bestemmingsplannen ter inzage. Wij vragen op dit moment geen advies aan onafhankelijke instanties. U kunt nu nog geen zienswijzen indienen.

In het derde kwartaal van 2020 zullen wij, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, de concept-raadsbesluiten met het ontwerpbestemmingsplannen, en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage leggen. Wij zullen dit van tevoren op de voorgeschreven wijze bekend maken.