HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, aanvraag  |  De La Reystraat ongenummerd (nabij nummer 39)

De La Reystraat ongenummerd (nabij nummer 39)

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het vervangen van de dubbele schommel.

Publicatiedatum: 10-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Voor meer informatie over de aanvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via (0341) 56 73 21.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3851BE