HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, in stand houden (beslissing op bezwaar)  |  'De Cantharel', Amanietlaan 5

'De Cantharel', Amanietlaan 5

Dit item is verlopen op 02-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Bij besluit van 15 augustus 2019 is het besluit van 17 januari 2019  (verleende omgevingsvergunning wat betreft de aanvraag omgevingsvergunning het uitbreiden en verbouwen van het schoolgebouw “De Cantharel” op de locatie Amanietlaan 5) in stand gehouden. Dit besluit betreft een beslissing op bezwaar.

Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaande op de dag na verzending van dit besluit, hoger beroep instellen bij de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. U kunt de voorzieningenrechter ook verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, als u beroep instelt en onverwijlde spoed is vereist.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852ZX