HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Mededeling  |  Buurtweg 66

Buurtweg 66

Dit item is verlopen op 30-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

een verzoek vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een mestplaat, een paddock en een longeerbak ten behoeve van het houden van paarden, is in behandeling.

Publicatiedatum: 19-12-2018
Soort bekendmaking: Mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852PB