HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing Winkeltijdenwet, verleend  |  Burgemeester Langmanstraat 2

Burgemeester Langmanstraat 2

Dit item is verlopen op 03-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend aan Plus Alberts voor openstelling van de winkel op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag 2019 van 10.00 tot 19.00 uur. Op Hemelvaartsdag 2019 mag de winkel open zijn van 12.00 uur tot 19.00 uur.

Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 14-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NM
Einde bezwaartermijn: 28-02-2019