HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Branderskamp 4

Branderskamp 4

Dit item is verlopen op 09-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet afgegeven voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens het ‘Verbindingsdiner’ op donderdag 27 december 2018 van 19.00 tot 22.00 uur in de Ermelosche Frietzaak aan de Branderskamp 4.

Publicatiedatum: 28-11-2018
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 16-11-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851XV
Einde bezwaartermijn: 28-12-2018